Семейно и наследствено право 2014

0
(0)

Шесто преработено и допълнено издание. 

С приемането на новия Семеен кодекс беше предприета дългоочакваната реформа на българското семейно право. Промените в уредбата са съществени и засягат почти всички семейноправни институти. Усложнената уредба на имуществените отношения между съпрузите допуска избор между три възможни режима – на общност, на разделност и съобразно сключен брачен договор. Правилата за развода вече не са така рестриктивни. Осиновяването е уредено като единен институт, обхващащ както „вътрешните“, така и „международните“ осиновявания. Развита е уредбата на отношенията родители-деца. Създадени са нови правила за размера на издръжката, както и за изплащането й от държавата. За изминалите три години от предходното издание съдебната практика даде отговори на някои въпроси по прилагането на СК, които са отразени в текста.

Книгата е съобразена с изпитните изисквания в различните юридически факултети в страната. Тя предлага пълнота, систематичност и изчерпателност в кратка и прецизирана форма, която дава възможност за бърза ориентация в материала и е гарантирано улеснение в подготовката както за семестриалния, така и за държавния изпит по гражданскоправни науки.

Изданието има за цел да подпомогне преди всичко студентите по право, изучаващи дисциплината „Семейно и наследствено право“, но с оглед на новостите в материята ще бъде полезно и за всички практикуващи юристи.

Поредица Modus Studendi.

Съдържание: 

 • Предговор към шестото издание
 • Предговор
 • По-важни съкращения
 • Обща литература
 • Понятие за семейно право
 • Брак – понятие и сключване
 • Условия и пречки за брак
 • Лични отношения между съпрузите
 • Уредба на имуществените отношения между съпрузите
 • Общи имущества при режим на общност
 • Лични имущества на съпрузите при режим на общност
 • Управление и разпореждане с общи и лични имущества на съпрузите при режим на общност
 • Режим на разделност
 • Брачен договор
 • Унищожаемост на брака – обща характеристика
 • Основания и ред за унищожаване на брака
 • Развод – общи положения
 • Развод по исков ред
 • Развод по взаимно съгласие
 • Лични последици от развода
 • Положението на децата при развод
 • Имуществени последици от развода при режим на общност
 • Други имуществени последици от развода
 • Произход – понятие. Произход от майката
 • Презумпция за бащинство
 • Иск за установяване на произход от бащата
 • Припознаване
 • Осиновяване – понятие. Условия и необходими съгласия
 • Производство по допускане на осиновяването
 • Действие на осиновяването
 • Прекратяване на осиновяването
 • Родителски права и задължения
 • Ограничаване на родителските права и лишаване от родителски права
 • Мерки за закрила на детето
 • Задължение за издръжка
 • Особени видове издръжка
 • Настойничество и попечителство
 • Понятие, принципи и развитие на българското наследствено право
 • Наследяване. Наследство. Откриване на наследството
 • Наследодател. Наследник и заветник. Право на наследяване..
 • Способност за наследяване
 • Кръг и ред на наследниците по закон
 • Размер на наследствените дялове
 • Наследственоправно положение на съпруга
 • Наследяване по право на заместване
 • Особени права на наследниците по закон и по завещание
 • Преминаване на наследственото имущество към държавата и общините
 • Завещание – понятие и обща характеристика
 • Съдържание на завещанието
 • Активна и пасивна способност при завещанието
 • Нотариално завещание
 • Саморъчно завещание
 • Ограничение на завещателната свобода. Възстановяване на запазена част
 • Отменяне на завещанието
 • Нищожност на завещанието
 • Унищожаемост на завещанието
 • Изпълнител на завещанието
 • Приемане на наследството
 • Приемане на наследството по опис
 • Отказ от наследство
 • Наследствена трансмисия
 • Отношения между сънаследниците – наследствена общност
 • Отношения между наследниците и третите лица. Отговорност за задълженията и заветите
 • Делба на наследство – общи положения, видове, действие
 • Доброволна делба
 • Съдебна делба
 • „Делба“, извършена приживе на наследодателя
Категории КнижарницаКнигиПрофесионална и справочна литература
Автор Методи Марков
Издателство Сиби
Корица Мека корица
Брой страници 288
Жанрове Право
Тегло 0.168 kg
Размер на продукта 12 x 19 x 1.5 cm
Баркод 9789547309012
ISBN 9789547309012
Каталожен номер 137024

Колко полезна беше тази книга?

Кликнете върху звезда, за да го оцените!

Среден рейтинг 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове досега! Бъдете първият, който ще оцени тази книга.